ระบบงานติดตาม mobile tracking
mobile tracking application system

ในภาพนี้จะเป็นหน้าตาแสดงตำแหน่งและข้อมูลปัจจุบันของ Wed real time application

เมื่อติดตั้ง gps ติดตามรถยนต์จากไทยจีพีเอสแทรกเกอร์แล้วลูกค้าทุกท่านสามารถติดตามการทำงานของรถแบบออนไลน์ real time ได้ทันทีเพื่อบริหารงานดูแลและปรับปรุงการใช้งานรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงข้อมูลต่างๆเช่น ตำแหน่งของรถยนต์ปัจจุบันความเร็วรถน้ำมันลดเสียงแจ้งเตือนและดูข้อมูลย้อนหลังและฟังก์ชั่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นจุดจอดและการกำหนดเส้นทางการขนส่งในเรื่องใบสั่งงานรายงานต่างๆ

การจัดการแผนที่ สามารถแสดงรูปแบบแผนที่ได้ 3 แบบ
1 แผนที่ทั่วไป
2 แผนที่ดาวเทียม
3 street view

mobile tracking application system

ระบบใบสั่งงานรถยนต์
ฟังก์ชั่นใบสั่งงานรถยนต์ระบบออนไลน์เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุกโดยเฉพาะความสามารถพิเศษที่น่าสนใจของโปรแกรมนี้คือการรวบรวมปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งมากกว่า 3000 รายที่ใช้ GPS มาใช้ในการออกแบบโปรแกรมบวกกับความเชี่ยวชาญในบุคลากรโปรแกรมเมอร์ของไทยจีพีเอสแทรกเกอร์จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าโปรแกรมนี้จะช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งของรถบรรทุกได้อย่างแท้จริง

หลักการทำงาน

1 เริ่มต้นกระบวนการ
2 ผู้ดูแลการขนส่งเพิ่มใบงานขนส่งออนไลน์
3 คนขับรถได้รับใบงานออนไลน์เซ็นรับงานและนำทางไบรับรับของที่ต้นทาง
4 shipping เซ็นขึ้นของแนะนำทางไปส่งสินค้าปลายทาง
5 ปลายทางได้รับของและเซ็นรับของจากคนขับ
6 ผู้ดูแลการขนส่งดูรายงานและสรุปรายงาน
7 จบขบวนการ

หน้ารายงานใบสั่งงาน
รายละเอียดรายการสั่งงานวันเวลาและสถานที่รับสถานที่ส่งสินค้าที่ง่ายต่อการใช้งาน

ระบบยังมีรายงานเพื่อสรุปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงานเช่น
รายงานการเดินทาง
รายงานค่าใช้จ่าย
รายงานสรุปรายงานตามสถานะเช่นคนขับรับงานลูกค้ารับของ
รายงานการใช้รถตามคนขับหรือใบงาน

การจัดการทำรายการเพื่อสรุปข้อมูลการเดินทาง การจัดทำรายงานเป็นการสรุปข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้ยานพาหนะได้หลายรูปแบบ เช่นรายงานที่แสดงการเกิดพฤติกรรมในรูปแบบสถิติตัวเลข,รายงานแสดงเปอร์เซ็นต์ของการเกิดพฤติกรรมในรูปแบบกราฟแท่ง, รายงานสรุปแบบต่างๆโดยแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆดังนี้
รายงานประจำวัน
รายงานประจำเดือน
รายงานความเร็ว
รายงานเชื้อเพลิง
รายงานอุณหภูมิ
รายงานการซ่อมบำรุง
รายงานจุดจอด
รายงานอื่นๆเช่นรายงานสถานะ รายงานขอบเขตการเดินรถรายงานการขับรถต่อเนื่องนานเกินกำหนด รายงานการจอดรถ และรายงานการเป๋าลมเซ็นเซอร์ปูน

เมนู function เสริม

1 การจำกัดขอบเขตรถ
เมนูการจำกัดขอบเขตรถสามารถกำหนดขอบเขตการเดินรถของรถให้อยู่ภายในระยะนานๆได้และจะทำการแจ้งเตือนอีเมลและไลน์ได้

2 จากการจุดจอด poi
สามารถกำหนดจุดจอด poi การเดินทางของรถและจะทำการแจ้งเตือนอีเมลและไลน์ได้เมื่อมีการเข้าออกจุดจอดหรือในรัศมีนั้นและนำไปจุดรับจัดส่งสินค้าในใบสั่งงาน

3 การดูย้อนหลัง
สามารถดูย้อนหลังจุดต่อจุดโดยเลือกวันเวลาที่กำหนดได้และดูจุดต่อแผนที่หรือเลือกแผนที่ได้แบบstreet viewเพื่อดูจุดตรงนั้นได้

4 การกำหนดเส้นทาง
ฟังก์ชั่นนี้สามารถคำนวณระยะเวลาในการเดินทางระยะทางที่ต้องการเดินทางและค้นหาเส้นทางที่จะไปได้เลยโดยสามารถเลือกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นประเภทไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรถจุดจอดหรือจุดอื่นๆ

   นี่คือส่วนหนึ่งของระบบ mobile tracking mobile tracking application systemที่ยกตัวอย่างในตัวระบบนี้ยังมีคู่มือการใช้อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มใช้งานเบื้องต้นทำให้เกิดเข้าใจง่ายในการใช้ระบบ mobile tracking mobile tracking application system ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการใช้งาน ถ้าลูกค้าสนใจในระบบงานรูปแบบไหนหรือต้องการเป็นเจ้าของระบบชี้นนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับการทดลองระบบ mobile tracking mobile tracking application system ได้ที่ inbox ใน facebook หรือ LINE official ของทาง บริษัท thaiGPStracker

ช่องทางการสั่งซื้อ