สถิติพฤติกรรมการฟังวิทยุ เดือนมีนาคม 2562

news

สถิติพฤติกรรมการฟังวิทยุ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล โดย Nielsen โดยวัดจากคนไทยอายุ 12 ปีขึ้นไป เผยรับฟังวิทยุประมาณ 10,262,000 คน พบว่าผู้ฟังวิทยุส่วนใหญ่ฟังจากอุปกรณ์รับวิทยุ และฟังจากสถานที่ต่างๆดังนี้

หากแยกตามอุปกรณ์ ฟังจากเครื่องเล่นวิทยุมากที่สุด 71.17% อันดับ 2 คือฟังผ่านโทรศัพท์ 27.73% และอันดับ 3 ฟังจากคอมพิวเตอร์ 1.10%

หากแยกตามสถานที่ พบว่าฟังจากที่บ้านสูงสุดถึง 52.18% อันดับ 2 ฟังที่รถ 39.61% อันดับ 3. ฟังในที่ทำงาน 7.80% และอันดับ 4. ฟังจากสถานที่อื่น ๆ 0.41%

ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้วางแผนโฆษณาทางวิทยุ และเชื่อว่าช่องทางวิทยุยังเป็นช่องทางยอดฮิตอยู่โดยเฉพาะในยามรถติด

ข้อมูลจาก Nielsen | LINE กสทช.

แหล่งที่มา it24hrs.com

Thai GPS Tracker Croporation Co.,Ltd
สำนักงานใหญ่: 57/5 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 ประเทศไทย
Phone Number 093-2197777 | Fax 029-030080 ต่อ 2215 |


Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Thai GPS Tracker Croporation Co.,Ltd